ΕΝΤΥΠΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΔΒΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για συμμετοχή σε ΠΔΒΕ θα πρέπει να κατεβάσετε την αίτηση από τον σύνδεσμο, να την συμπληρώσετε και κατόπιν να την αποστείλετε στο e-mail του ΚΕΔΙΒΙΜ

e-mail ΙΔΒΕ: idve@admin.teithe.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ